۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد
معرفی
   
 
 
 دکتر مبین سخنور
دکترای تخصصی (Ph.D.) مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استادیار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
رزومه
حوزه های برنامه ریزی و اقدام:
-    برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های آموزشی
-    برنامه ریزی جهت ارتقای کیفیت آموزش
-    پایش عملکرد اعضای هیات علمی و فراگیران
-    برنامه ریزی و نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی
-    تشکیل جلسات تیم مدیریت آموزشی و مشارکت در کمیته های مربوطه
-    برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های واحد توسعه آموزش (EDO)
-    نظارت بر عملکرد کتابخانه و خدمات عمومی مربوطه (سایت کامپیوتری و قرائت خانه)

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/16
تعداد بازدید:
489
Powered by DorsaPortal