۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد
معرفی

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار: ثریا زینل پور

شماره تماس داخلی :316

  

شرح وظایف :

1-    تدوین، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

2-    خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

3-     بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن

4-    برنامه ریزی و اجرای  بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان

5-    مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

6-     شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور ارائه خدمات بهینه به مددجویان

7-    نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان

8-    تحلیل ریشه ای وقایع ناخواسته و هماهنگی اجرای اقدام اصلاحی به منظور کاهش خطرات

9-     بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار

10-    نظارت بر انجام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار به منظور حسن اجرای وظایف

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/16
تعداد بازدید:
345
Powered by DorsaPortal